​​​​​​1. Kto może skorzystać z Wyprawki Przedsiębiorcy?

 

Z Wyprawki Przedsiębiorcy może skorzystać przedsiębiorca prowadzący JDG lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, komandytowa, partnerska, itp, który spełni łącznie następujące warunki:

  • uruchomił rachunek firmowy w Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz

  • uruchomił płatny pakiet z obsługą księgowej w CashDirector (oznacza to także opłacanie terminowo faktury za usługi księgowe oraz nie wypowiedzenie umowy na usługi księgowe przez co najmniej 6 miesięcy, aby zapewnić utrzymanie dostępu).

 

2. Jak mogę uzyskać dostęp do poszczególnych korzyści w Wyprawce Przedsiębiorcy?

 

To 3 proste kroki, po zweryfikowaniu spełnienia warunków,:

  1. Odbierz maila, w którym poinformujemy Cię o przyznaniu Wyprawki (jeżeli nie dostałeś e-maila, a spełniasz warunki to napisz na adres email: [email protected] lub zadzwoń  22 100 47 61 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-17)

  2. Zaloguj się do konta firmowego w Bank Polska Kasa Opieki S.A., i przejdź do zakładki PRODUKTY, kliknij na środku prawej strony w kafelek Księgowość z Żubrem a następnie przejdź do zakładki e-Segregator.

  3. Wybierz interesującą Cię korzyść z Wyprawki i podążaj za instrukcjami, które otrzymałeś w e-Segregatorze.

 

3. Kiedy otrzymam Wyprawkę?

 

Weryfikacja spełnienia warunków do uruchomienia Wyprawki Przedsiębiorcy może potrwać do kilku dni roboczych.

 

Jeśli posiadasz już dostępy do odbioru korzyści - czas realizacji podany jest w regulaminie danej korzyści. Wiele z nich otrzymasz praktycznie od razu.

 

4. Czy korzystanie z Wyprawki Przedsiębiorcy jest ograniczone czasowo?

 

Wyprawka Przedsiębiorcy jest dostępna od 15 kwietnia 2024 do 14 kwietnia 2025 r. Poszczególne korzyści mogą mieć różne daty dostępności, dla pewności sprawdź regulamin danej korzyści.

 

 

5. Czy mogę przekazywać swoje korzyści z Wyprawki innym osobom?

 

Nie. Wyprawka Przedsiębiorcy jest udostępniona tylko tym Klientom, którzy spełnią określone warunki i jest połączona z dostępem do konta w Bank Polska Kasa Opieki S.A. . Nie możesz udostępniać swoich dostępów osobom nieuprawnionym.

 

 

6. Czy korzyści widoczne w Wyprawce zmieniają się w czasie? Czy zawsze będą dostępne?

 

Tak. Naszym celem jest optymalizacja korzyści dla Klientów. Dlatego też, będziemy na bieżąco uaktualniać zestaw korzyści w Wyprawce.

 

Dostępność poszczególnych korzyści jest regulowana przez regulamin Wyprawki Przedsiębiorcy, jak również regulaminy poszczególnych korzyści (w niektórych przypadkach). Dla pewności, zapoznaj się z nimi, abyś był na bieżąco.

 

7. Jak mogę sprawdzić czy już wykorzystałem którąś z korzyści?

 

To nie powinno być trudne. Skorzystanie z danej korzyści spowoduje ślad komunikacji z jej dostawcą. Ponadto, w niektórych przypadkach będzie to dosyć intuicyjne, np. rejestracja VAT/ZUS, korzystanie z Pakietu Biznes w Serwisie Księgowość z Żubrem, itp.

 

Z niektórych benefitów (głównie e-kursów i poradników), możesz korzystać wielokrotnie bez ograniczeń, bez potrzeby weryfikacji czy skorzystałeś.

 

8. Czy mogę otrzymać ekwiwalent pieniężny za korzyści których nie chcę wykorzystać?

 

Nie możesz otrzymać ekwiwalentu korzyści ani w całości ani w jakiejkolwiek niewykorzystanej części.

 

9. Mam problem z uzyskaniem dostępu do wybranej korzyści. Co mam zrobić?

 

Sprawdź w e- Segregatorze w zakładce INNE w Księgowości z Żubrem swój dostęp do dokumentu “Wyprawka Przedsiębiorcy”. Jeśli wykonujesz prawidłowo instrukcję odbioru korzyści, nie otrzymałeś dostępu w e-Segregatorze lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Help Deskiem pod numerem telefonu: +48  22 100 47 61  (pon-piąt, 9-17).

 

10. Czy korzyści z Wyprawki Przedsiębiorcy łączą się z innymi promocjami dostępnymi w CashDirector lub w Bank Polska Kasa Opieki S.A.?

 

Korzyści dostępne w ramach Wyprawki Przedsiębiorcy mogą łączyć się z innymi promocjami dostępnymi zarówno w CashDirector jak i w Bank Polska Kasa Opieki S.A..

 

11. Czy mogę korzystać z Wyprawki, jeżeli zrezygnuję z płatnej obsługi księgowej?

 

Z Wyprawki Przedsiębiorcy możesz korzystać jedynie w okresie, w którym łączy Cię umowa na pełną obsługę księgową.

​​​​​​6. Czy korzyści widoczne w Wyprawce zmieniają się w czasie? Czy zawsze będą dostępne?

​​​​​​5. Czy mogę przekazywać swoje korzyści z Wyprawki innym osobom?

​​​​​​4. Czy korzystanie z Wyprawki Przedsiębiorcy jest ograniczone czasowo?

​​​​​​8. Czy mogę otrzymać ekwiwalent pieniężny za korzyści których nie chcę wykorzystać?

​​​​​​11. Czy mogę korzystać z Wyprawki, jeżeli zrezygnuję z płatnej obsługi księgowej?

​​​​​​10. Czy korzyści z Wyprawki Przedsiębiorcy łączą się z innymi promocjami dostępnymi w CashDirector lub w mBanku?

​​​​​​9. Mam problem z uzyskaniem dostępu do wybranej korzyści. Co mam zrobić?

​​​​​​7. Jak mogę sprawdzić czy już wykorzystałem którąś z korzyści?

​​​​​​3. Kiedy otrzymam Wyprawkę?

​​​​​​2. Jak mogę uzyskać dostęp do poszczególnych korzyści w Wyprawce Przedsiębiorcy?

​​​​​​1. Kto może skorzystać z Wyprawki Przedsiębiorcy?

FAQ

Przejdź do informacji na orange.pl

Przejdź do informacji na orange.pl

Wyprawka Przedsiębiorcy

FAQ

Kontakt

Organizatorem Promocji "Wyprawka Przedsiębiorcy" jest spółka CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000424600, NIP: 5222885734, REGON: 141400865, kapitał zakładowy w wysokości 17.251.055 zł, w całości opłacony.